Blogger Widgets

Selasa, 2 Oktober 2012

SEBUTAN BAHASA BAKU BHS MELAYU-KRB3033

https://docs.google.com/file/d/0B3ZJbmu9CAeTV0dobDhMeEo4SlU/edit

Tugasan...blog pembelajaran


Fakulti                   :           Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
Jabatan                 :           Pendidikan Awal Kanak-kanak / Pendidikan Khas
Semester               :           1
Sesi                       :           2012/2013      
Nama Kursus         :           Teknologi Maklumat untuk Sekolah Rendah
Kod Kursus             :           KRT 3013
Jam Kredit            :           3 jam
Pra-Syarat            :           Tiada


Tugasan 3: Pembangunan Blog P&P (30%)
Tarikh penilaian akhir pada  14 Disember 2012
Blog anda perlu aktif dan dihantar pada Tapak Tugasan MyGuru3 pada  15 November 2012